Το Εργαστήριο Αρχαίου DNA δέχεται φοιτητές για εκπόνηση προτυχιακής ή μεταπτυχιακής εργασίας, όπως και υποψήφιους διδάκτορες για εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο του εργαστηρίου (Νίκος Πουλακάκης).

Κορυφή