Το εργαστήριο αρχαίου DNA είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα εργαστήρια αρχαιογενετικής της Ευρώπης του, έχει κατασκευαστεί με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και συμμορφώνεται πλήρως με τις αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις που διέπουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια:

 • Απομονωμένοι εργαστηριακοί χώροι. Το εργαστήριο βρίσκεται σε απομακρυσμένο κτήριο, μακριά από άλλα εργαστήρια ανάλυσης DNA (DNA-free building), ενώ όλα τα υλικά είναι μη-βιολογικής προέλευσης.

 • Περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στο εξιδεικευμένο προσωπικό.

 • Κατάλληλη διευθέτηση δωματίων. Τα δωμάτια του εργαστηρίου είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, με διαβάθμισή καθαρότητας ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά φορτίου DNA από το περιβάλλον στα δείγματα. Για το λόγο αυτό υπάρχει βαθμιδωτή ατμοσφαιρική πίεση μεταξύ των δωματίων.

 • Εξαερισμός μέσω φίλτρων HEPA. Χρησιμοποιούνται φίλτρα HEPA (High Efficiency Particulate Air ) με μεγάλη αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης μικροσωματιδίων και αλλεργιογόνων (99.97% σωματιδίων με μέγεθος από 300 nm).

 • Αποστείρωση. Η αποστείρωση του εργαστηρίου και του εξοπλισμού πραγματοποιείται μετά από κάθε χρήση με εξειδικευμένα χημικά καθαριστικά και σε καθημερινή βάση με αυτόματο μηχανισμό υπεριώδους ακτινοβολίας.

 • Απομάκρυνση ρύπων και αναθυμιάσεων. Το εργαστήριο διαθέτει ειδικούς μηχανισμούς απομάκρυνσης ρύπων μηχανικής κατεργασίας και αναθυμιάσεων.

 • Ειδικός εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου είναι καινούριος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αναλύσεις αρχαίου DNA.

 • Ένδυση. Η ένδυση αποτελείται από υλικά μη-βιολογικής προέλευσης. Περιλαμβάνει στολές, μάσκες, ποδονάρια, παπούτσια, καλύπτρες παπουτσιών, μανίκια, γάντια, γυαλιά προστασίας, κ.α., ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιμόλυνση του δείγματος με εξωγενές DNA.

 • Αναλώσιμα. Τα αναλώσιμα είναι εγκληματολογικών προδιαγραφών, πολύ υψηλής καθαρότητας.

 • Χειρισμοί – Πρωτόκολλα. Οι χειρισμοί των δειγμάτων και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τις πρότυπες και πιστοποιημένες διαδικασίες αναλύσεων αρχαίου DNA ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επιμόλυνσης και να μεγιστοποιείται η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.

 • Lab 1
 • Lab 2
 • Lab 3
 • Lab 4
 • Lab 6
 • Lab 8

Κορυφή